Psychoterapia, rozwój osobisty i zawodowy

Psychoterapia to spotkania indywidualne lub grupowe, w trakcie których pracujemy nad problemami sygnalizowanymi przez naszych klientów. W zależności od tego, co właściwe jest dla danej osoby, w trakcie sesji możemy rozmawiać, pracować z emocjami, ruchem czy sygnałami z ciała. Czasami też odgrywamy role z konfliktów relacyjnych, rysujemy postacie ze snów, badamy symptomy fizyczne czy powtarzające się w życiu wzorce. Konkretny sposób pracy wybierany jest w zależności od tego, jaki obszar i metoda ekspresji są najwłaściwsze dla danej osoby. Psychologia procesu korzysta z wielu różnych technik terapeutycznych, pomagających nam zwiększać świadomość wokół przydarzających się nam problemów. W rezultacie często odczuwamy ulgę, zyskujemy nowy wgląd w sytuację i świeżą energię, ułatwiające nam poczynienie dalszych kroków.
Sesje rozwoju osobistego i zawodowego (coachingu) służą odkrywaniu nowych możliwości wzbogacenia swojego życia, nabywania i ćwiczenia umiejętności interpersonalnych, zwiększenia kreatywności, sprawniejszego działania na polu zawodowym, rozwoju lub zmiany kierunku kariery etc. Szczegóły dotyczące sesji i warsztatów rozwoju osobistego zamieszczone są poniżej, w sprawie coachingu proszę o wiadomość przy pomocy formularza kontaktowego.

Konsultacje psychologiczne:

pojedyncze spotkanie obejmujące omówienie problemu, rozejrzenie się w dostępnych na dany moment rozwiązaniach oraz, na życzenie klienta, przedstawienie dalszych możliwości pracy: terapii indywidualnej, grup spotkaniowych, warsztatów, itp. 50 minut.

Terapia indywidualna:

terapeuta i klient spotykają się z regularnie, pracując nad ważnymi dla klienta zagadnieniami. 50 minut.

Terapia par/relacji (członkowie rodziny, przyjaciele):

terapeuta i klienci pracują nad pojawiającymi się w relacji problemami. 50 lub 100 minut.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość sesji za pośrednictwem Skype’a.

Grupy terapeutyczne i rozwoju osobistego:

spotkania grupowe, podczas których można podzielić się doświadczeniami oraz pracować zarówno z terapeutą jak i z innymi członkami grupy, stawiającymi czoła podobnym wyzwaniom. Cykl obejmuje zwykle 7-10 spotkań, często ostatnie i/lub pierwsze z nich ma formę warsztatu wyjazdowego.

Warsztaty:

koncentrują się na konkretnym obszarze lub zagadnieniu, interaktywne, praktyczne, z reguły trwają 1-3 dni.

Seminaria i kursy:

zorientowane na nauczanie, obejmują rozbudowaną część teoretyczną, zwykle też ćwiczenia praktyczne.

Processwalki:

1-3 dniowe wyprawy podczas których odpoczywamy, odwiedzamy piękne miejsca, wykonujemy ćwiczenia z zakresu rozwoju osobistego i spotykamy się przy wieczornym ognisku.

Retreats:

1-6 dniowe sesje, zwykle wyjazdowe, których najważniejszym elementem jest nawiązanie, odświeżenie lub wzmocnienie kontaktu ze swoim wewnętrznym ‘ja’, a przez to również z otaczającymi nas ludźmi, grupami których jesteśmy częścią, społecznością i światem. Mogą obejmować elementy kontemplacji, wędrówki w kontakcie z naturą, dzielenie się przemyśleniami, różne formy artystycznej ekspresji, czerpanie radości ze zdrowych i smacznych posiłków, odpoczynek i ładowanie baterii, refleksje nad kierunkiem, w którym chce się toczyć nasze życie.

O mnie

Sylwia Kiro Żabińska-MacIntyre

Jestem magistrem psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, seminarium specjalizacyjne z psychologii klinicznej), posiadam też pełne kwalifikacje psychoterapeutyczne – Diploma in Process Oriented Psychotherapy and Facilitation with Individuals, Relationships and Groups (Research Society for Process Oriented Psychology), dające mi prawo do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie na terenie Wielkiej Brytanii (akredytacja United Kingdom Council of Psychotherapy, jednej z dwóch najważniejszych organizacji potwierdzających uprawnienia terapeutyczne w UK). Stale rozwijam swoje umiejętności, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, uczestniczę również w superwizji indywidualnej i grupowej. Ukończyłam kurs pracy z przemocą domową (Domestic Abuse Advocacy, SCQF Level 7). Zajmuję się także coachingiem w biznesie, posiadam dyplom Master of Business Administration, a swoje kwalifikacje podnoszę w programie szkoleniowym Edinburgh Coaching Academy.

Prowadzę prywatną praktykę terapeutyczną w języku polskim i angielskim, współpracuję też z Centrum Feniks w Edynburgu oraz innymi organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów społecznych i kulturalnych. W ramach działalności ‘pro bono’ sprawuję funkcję Non-Executive Director w Polish Professionals Forum, jestem również członkiem Steering Committee w Scottish-Polish Cultural Association.

Obszary z którymi pracuję najczęściej: problemy w relacjach, przebyta trauma, DDA i problemy wywodzące się z rodziny pochodzenia, niskie poczucie wartości, krytyk wewnętrzny, zdiagnozowane zaburzenia zdrowia psychicznego, problemy adaptacyjne, różnice i związki międzykulturowe, stres i wypalenie zawodowe, zmiana pracy, szukanie możliwości dalszego rozwoju kariery, podążanie za swoim mitem życiowym, kreatywność.

Moimi pasjami są psychologia procesu, dalekie podróże oraz wędrówki po urokliwych zakątkach Szkocji, Irlandii i Polski. Uwielbiam fantastykę, mitologię oraz gry role-playing, tworzę scenariusze, piszę artykuły i opowiadania. Uważam, że możliwe jest łączenie przeciwności, nawet jeśli oznacza to wspólne zamieszkiwanie psa i kota w jednym domu.

Psychologia procesu

Psychologia procesu (processwork, psychologia zorientowana na proces) jest metodą stworzoną przez Arnolda Mindella oraz grono jego współpracowników w latach 70 i 80 ubiegłego wieku w Szwajcarii, a obecnie kontynuowaną i rozwijaną w wielu krajach świata. Wśród jej korzeni odnaleźć można psychologię analityczną C.G.Junga, teorię komunikacji, filozofie dalekiego wschodu, teorię systemów oraz fizykę kwantową.

Pracując ze wszystkimi, a szczególnie tymi ‘trudnymi’ aspektami naszych doświadczeń, jak na przykład symptomami fizycznymi, problemami w kontaktach z innymi ludźmi, powtarzającymi się czy niepokojącymi snami, uczuciami lęku, depresji czy wypalenia, nagłymi zmianami w życiu i zaskakującymi zdarzeniami możemy uzyskać wgląd w przyczyny naszych problemów, a poprzez wnoszenie świadomości transformować te doświadczenia, odnajdując zaskakujące rozwiązania i wskazówki co do ścieżki naszego dalszego rozwoju. Pomaga nam to tworzyć nowe wzorce, wzbogaca i rozwija, pozwalając żyć pełniej i bardziej cieszyć się światem.

Więcej informacji o psychologii procesu:

FAQ – Często Zadawane Pytania

Czy do psychologa lub psychoterapeuty przychodzą tylko ludzie z zaburzeniami psychicznymi lub po ciężkich przejściach życiowych?

Psychologowie i psychoterapeuci mogą pracować zarówno z osobami posiadającymi diagnozę psychiatryczną i po traumatycznych przejściach jak i ludźmi doświadczającymi problemów życia codziennego – obniżonego nastroju, stresu, kłopotów w relacjach, trudności ze zmianą utrwalonych wzorców postępowania, itp.

Ile trwa psychoterapia?

Ilość spotkań zależy od potrzeb klienta. Niektórzy pojawiają się na jednorazowe konsultacje, inni chcą podczas kilku sesji przyjrzeć się konkretnemu problemowi, jeszcze inni pragną wprowadzić głębsze zmiany w swoim życiu i uczęszczają na sesje przez kilka miesięcy lub dłużej.

Nigdy nie korzystałem z tego typu usług i trochę się obawiam. Czy po pierwszej sesji będę miał czas zastanowić się, czy chcę podjąć terapię?

W trakcie pierwszego spotkania klient opowiada mi o problemach, z którymi chcialby się uporać, a ja oferuję krótki ogląd i przedstawiam propozycje w jaki sposób moglibyśmy pracować. Jeśli klient dojdzie do wniosku, że chciałby tego spróbować, umawiamy się na dalsze spotkania. Decyzję taką można podjąć od razu lub spokojnie się zastanowić i skontaktować ze mną w terminie późniejszym.

Jak wyglądają sesje terapeutyczne? Siedzimy tylko i rozmawiamy, prawda?

Sposoby pracy dobierane są do konkretnej osoby. Oprócz rozmowy często stosujemy techniki pozwalające lepiej poznać wszystkie strony danej sprawy, np. odgrywanie ról, lub bardziej skupić się na własnych uczuciach i tym co je blokuje, np. pracę z odczuciami z ciała. Terapia może uwzględniać m.in. pracę ze snami, symptomami fizycznymi, relacjami, odmiennymi i ekstremalnymi stanami świadomości czy uzależnieniami. Osobom pragnącym bliżej zapoznać się z metodami pracy wykorzystywanymi przez psychologię procesu polecam książkę Arnolda Mindella ‘Tyłem do przodu’ – przystępnym językiem napisaną relację z jednego z jego warsztatów.

Czy jest możliwość terapii w formie pisemnej (poprzez maila, komunikator, chat, itp)?

Z wielu powodów nie prowadzę terapii w formie pisemnej. Osoby zamiejscowe zapraszam na sesje za pośrednictwem Skype’a.

Czy mogę zadzwonić i umówić sesję dla kogoś, kto potrzebuje terapii (partnera, rodzica, przyjaciela)?

Z wyjątkiem przypadków, w których ktoś nie może komunikować się telefonicznie (śpiączka, ekstremalne stany świadomości), dobrze jest, by skontaktowała się ze mną osoba zainteresowana.

Ile kosztują sesje terapeutyczne?

W celu uzyskania informacji o aktualnych stawkach proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jak można się umówić na pierwsze spotkanie?

Najlepiej telefonicznie lub mailem. Jeśli nie odbieram telefonu, prawdopodobnie prowadzę sesję lub warsztat, proszę wtedy o przesłanie smsa, oddzwonię w najbliższym możliwym momencie.

Jak wygląda dokonywanie opłat?

Przy umawianiu się na pierwszą sesję proszę o skorzystanie z Paypala, po otrzymaniu wpłaty potwierdzam termin. Przy następnych spotkaniach możliwa jest płatność na miejscu, Paypalem lub przelewem bankowym (do uzgodnienia na pierwszym spotkaniu).

Jak można się umówić na pierwsze spotkanie?

Najlepiej telefonicznie lub mailem. Jeśli nie odbieram telefonu, prawdopodobnie prowadzę sesję lub warsztat, proszę wtedy o przesłanie smsa, oddzwonię w najbliższym możliwym momencie.

Projekty

Kontakt

PayPal